BETONGRIVING

Gml. Riks.hosp.

Ås Hotell
 

Med vår BROKK 150C kan vi utføre de fleste rivings oppdrag delvis lydløst.

På det gamle Rikshospitalet utførte vi jobben med riving av 11 og 12 etasje + nedpigging av hovedtrappen.

I Ås Hotell klippet vi ned et hvelv med veggtykkelse på 40 cm og 3 lag armering, mens det var en konferanse i etasjen over oss.

Under ombyggingen av butikklokaler i Oslo City, pigget vi, blant annet, ned et armert betongdekke.

På Grand Hotell klippet vi ned en vegg + at vi pigget bort påstøp og fliser i en del av kjøkkenet. Alt dette mens resten av kjøkkenet var i drift!

 
Oslo City
Grand Hotell